Laadunvalvonnan kokonaispalvelu Q-Link

Kajaanin Renforsin rannan yritysalueelle rakennetaan ensi vuoden alussa alueen toimijoita laajasti palveleva näytteenottorobotti, joka yhdistetään saumattomasti alueen uusittuun laadunvalvonta-aseman toimintaan. Näin tehtynä tämä mahdollistaa täysin uudenlaisen kokonaisvaltaisen laadunvalvontapalveluliiketoiminnan syntymisen markkinoille. Näytteenottorobotti ”Q-Robotin” ja kokonaisvaltaisen palvelun alueelle toimittaa kajaanilainen Prometec, joka on Suomessa tunnettu biomassojen laadunvalvonnan ammattilainen. Renforssin rannan alueella Prometec on jo solminut sopimukset Kainuun Voiman, Vapon ja St1:n kanssa laadunvalvontapalveluista, joilla tuotetaan merkittävää lisäarvoa koko polttoaineen toimitusketjun laadun hallintaan ja prosessien optimointiin. ”Tämän yhteistyösopimuksen myötä haluamme parantaa asiakaspalvelumme sekä urakoitsijayhteistyömme tasoa. Arvostamme mahdollisuutta nopeaan reagointiin polttoaineen laatuvaihteluiden johdosta, mikä on jo laitosturvallisuudenkin kannalta keskeinen asia”, toteaa VAPO:n Aluepäällikkö Sakari Jaara

Prometec lanseeraa tämän projektin myötä markkinoille investointina myytävän koneen sijaan palveluliiketoimintaan perustuvan liiketoimintamallin, jossa useammalle loppuasiakkaalle tarjotaan kokonaisvaltaista laadunvalvontapalvelua käyttäen yhtä liikenteen solmukohtaan sijoitettua laadunvalvonta-asemaa, johon kuuluvat kuormien punnitus, näytteenotto Q-Robotilla ja näytteiden analysointi laboratoriossa. Laadunvalvonta-asema tuottaa myös täysin uudenlaista ja reaaliaikaista laatutietoa biomassakuormista, joka saadaan koko toimitusketjun käyttöön jo ennen kuorman purkamista. ”Me pidämme tärkeänä, että saamme laadukkaat palvelut yhtenä kokonaisuutena ja oman investoinnin osuus jää pois. Haluamme olla mukana kehittämässä alaa ja hyödyntämässä huipputeknologiaa” sanoo Kainuun Voiman toimitusjohtaja Kimmo Keinänen.

Tämä malli mahdollistaa Prometecille merkittävän markkina-alueen laajentamisen myös pienemmille voimalaitoksille ja muille biomassaa käyttäville laitoksille ulkomaita myöten, joille ei välttämättä olisi kannattavaa investoida koko näytteenottolaitteistoa itselleen. Uusi Kajaaniin sijoitettava laadunvalvonta-asema ”Q-Station” toimiikin maailmanlaajuisena referenssikohteena Prometecille. Prometecin toimitusjohtaja Juha Huotari kertoo, että ” Tämä uusi palvelumalli ja biomassoista saatavan laatutiedon jalostaminen on osa yrityksemme strategisia tavoitteita. Olemme iloisia, että olemme saaneet pitkäaikaisiksi kumppaneiksemme Kainuun Voiman lisäksi Vapon ja St1:n kaltaiset oman alansa edelläkävijät. ”

Prometec aloittaa laadunvalvontatoiminnan Renforsin Rannassa vaiheittain. Punnitus- ja laboratoriopalvelut alkoivat alueella jo lokakuun alussa ja Q-robotilla näytteitä aletaan ottamaan kuormista keväällä 2019, jonka jälkeen palvelu on kokonaisuutenaan toiminnassa. Hanke työllistää rakennusprojektin aikana kymmeniä henkilöitä ja laadunvalvonta-asema työllistää tulevaisuudessa muutamia henkilöitä kokopäiväisesti. ” Raaka-aineen laadunvalvonta on meille prosessin toimivuuden ja seurannan kannalta tärkeää. Automatisoitu näytteenotto minimoi mahdolliset laadunmäärityksessä tehtävät virheet ja samalla lyhentää raaka-ainetoimitusten purkuaikaa tehtaalla. Prometec tuottaa meille myös vaaka-palvelun, joka on tärkeä palvelu biojalostamotoiminnan kannalta.” sanoo Ilona Liukkonen, St1 Renewable Energy Oy:stä.

Kokonaisprojektin arvo on noin miljoona euroa. Hanketta on tuettu EU:n aluekehitysrahastosta. Lisätietoja: Juha Huotari, toimitusjohtaja, Prometec Tools Oy 050 591 3750, juha.huotari@prometec.fi