Keräsimme yhteen viisi yleisintä kysymystä näytteenotosta, joita kuulemme messuilla.

1. Mitä hyötyä Q-Robotista on?
• Q-Robotilla saadaan edustavat näytteet suoraan kuormasta ennen purkamista. Q-Robotin käyttö lisää työturvallisuutta ja nopeuttaa merkittävästi rekkojen tehdasalueella viettämää aikaa. Q-Robotti on täysin automaattinen ja se ottaa näytteet sattumanvaraisesti näytteenotto standardin EN-14778 mukaan. Näytteenotto yhdestä täysikokoisesta kuorma-autosta kestää alle 10 minuuttia.

2. Mittaako Q-Robot mitään?
• Täysin automaattinen Q-Robot käyttää yhtenä ohjaimenaan konenäköä. Q-Robottiin on myös integroitu kamera, joka kuvaa kuorman täyttöastetta. Q-Robotin ohjelmisto vastaanottaa syötetyt tiedot biomassan laadusta, kuormanpainosta, tavarantoimittajasta ja kuorma-auton koosta. Jokainen auto on identifioitu erikseen järjestelmään ja Q-Robot tietää niiden tilavuuden. Saamme tuotettua välittömästi näihin tietoihin pohjautuen laskennallisen kosteustiedon, jota voidaan käyttää logistiikan ohjaamiseen ja polttoprosessin optimointiin.

3. Mitä toimitukseen kuuluu?
• Haluamme tarjota asiakkaillemme helpon mahdollisuuden avaimet käteen kokonaistoimitukseen, jolloin toimitukseen kuuluu näytteenottohalli, näytteenotin eli Q-Robot sekä tarvittaessa näytteenkäsittelylaitteisto, joka skaalautuu asiakkaan tarpeen mukaan ja on automatisoitu. Näytteenotin ja näytteenottolaitteisto on valmistettu, kasattu ja testattu Kajaanissa varmistaen nopean asennuksen ja käyttöönoton voimalaitoksella.

4. Millaisesta materiaalista Q-Robot saa näytteet?
• Q-Robotti pystyy ottamaan näytteet kaikista murskaituista materiaaleista, joiden palakoko on alle 150mm. Näytteenottimen kaira on aina puhdas ja materiaali ei koskaan sekoitu toimittajien eikä lajien välillä.

5. Mitä näytteenoton jälkeen tapahtuu?
• Kun Q-Robot on kerännyt standardinmukaisen näytteen, niin se pudotetaan määriteltyihin koordinaatteihin. Useimmiten näytteet pudotetaan toimittaja- ja laatukohtaisiin sekoitinsäiliöihin, jossa muodostetaan vuorokausikohtainen näyte. Yksinkertaisimmillaan näytteet pudotetaan sankoon, jossa on muovipussi ja jonka kuorma-auton kuljettaja käy hakemassa ja viemässä sovittuun paikkaan odottamaan laboratorio tutkimuksia.